माझी पिल्लू

Submitted by Kurhade Rohit on 2 May, 2020 - 04:38

खरच खुप छान वाटले गं जेव्हा तू आलीस,
माझ्या जीवनातली दोन दिवस वाढून गेलीस;
तूझ ते गोड हसणं,
मारी माझे सर्व प्रश्ण;
नाजुक तूझे डोळे,
अगदी चीम्नी सारखे भोळे;
देव लोक तुझी चर्चा करत असे,
इतका गोड पाखरु पाठवला कसे;
ईथुन माग प्रत्येक पाऊला वर दीला जसा हात,
आसच देत रहा जीवन भर तूझा साथ;
तुझ्या डोळ्या मधले तेज़,
really I can't face;
The care you showed towards me,
Was close enough like a deep blue sea;
I realise that only you,
Yes, you can handle my problems,
It's hard to find a partner like you in the crowd of cruel bots,
By thinking about my wife shows care to me my friends hat's gets off;

प्रांत/गाव: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

पहिलीच कविता असेल, तर छान, मात्र सुधारणेला वाव आहे.
आणि एक भाषेत ठेवा, ते मध्येच इंग्लिश सुरू झालं ना, तर विनाकारण मजा जाते.