स्वामीच गुराखी

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 26 March, 2020 - 13:19

स्वामीच गुराखी
*************

घेतल्या वाचून
देसी दोन्ही हाती
चालविसी वृती
स्वामी राया ॥

कुठल्या जन्माचे
असावे हे फळ
स्वामी देई बळ
जगण्यास ॥

फार काही मज
घडली न सेवा
संकटात धावा
फक्त केला ॥

भजन पुजन
किर्तन नर्तन
घडले कधी न
यज्ञ याग ॥

एक स्वामी भक्त
दिधलास दोस्त
रुजविले आत
प्रिती बीज ॥

घडविली यात्रा
कधी प्रेम बळे
धरुनिया नेले
तुच सवे ॥

स्वामीच गुराखी
माझा तो असून
रक्षितो दुरून
मज सदा ॥

एवढे विक्रांता
आले ते कळून
म्हणुनिया लीन
पायी सदा ॥
********
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
http://kavitesathikavita.blogspot.in

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

Sundar.
Fakt duruniya patale nahi. Jawal asatat te. Happy

Sundar.
Fakt duruniya patale nahi. Jawal asatat te. +११
श्री स्वामी समर्थ!