जालिंदर नाथ

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 4 March, 2020 - 08:01

जालिंदर नाथ
**********
वैराग्य अग्निच
जगी प्रगटला
धरेवर आला
जालिंदर||

काय सांगू त्यांच्या
वैराग्याची कथा
क्षणी राजसत्ता
लाथाडली ||

संसार समस्त
जाणुनिया व्यर्थ
जाहला प्रबुद्ध
अंतर्यामी||

निर्जर वनात
निर्भय होऊन
निजाचे कल्याण
शोधतसे||

असुनी मदन
जाहला संपूर्ण
वैराग्य संपन्न
अग्नीसवे||

स्वयम् अग्नीदेवे
तयाला वाहिले
दत्तपदा नेले
शिष्यत्वास ||

दत्तकृपा पूर्ण
जाहला सज्ञान
कृतार्थ जीवन
सारे केले ||

कानिफाचे नाथ
झाले गुरुनाथ
वाढविला पंथ
दाही दिशी ||

ऐसा तपी थोर
नाथ जालिंदर
तया माथा भार
वायु वाहे ||

मैनावती तात
असूनी समर्थ
राहिला लीदीत
समाधिस्थ ||

क्रोधाच्या कौतुकी
जाळल्या त्या मूर्ती
गोपीचंदा अंती
नाथ केले ||

अहो कृपा मूर्ती
नाथ जालिंदरा
घेऊनी अंतरा
वास करा ||

मागतो विक्रांत
तुम्हाला वैराग्य
करा पदा योग्य
महाप्रभू ||

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
http://kavitesathikavita.blogspot.in

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

Wa!