स्वच्छ भारत अभियान !

Submitted by Dr Raju Kasambe on 8 February, 2020 - 00:56

Poem.jpgस्वच्छ भारत अभियान

ओला कचरा सुका कचरा
सर्वांना समजावु या
तनामनाने राबवू या
स्वच्छ भारत अभियान !

प्लॅस्टिक थर्माकोलचा
वापर आपण थांबवू या
घराघरात राबवू या
स्वच्छ भारत अभियान !

स्वच्छतेचे महत्त्व किती
सर्वांना शिकवू या
शाळेशाळेत राबवू या
स्वच्छ भारत अभियान !

डेंग्यु मलेरिया रोगराई
पळवून लावू या
गावागावात राबवू या
स्वच्छ भारत अभियान !

आरोग्यदायी भारत
प्रत्यक्षात साकारू या
देशभरात राबवू या
स्वच्छ भारत अभियान !

डॉ. राजू कसंबे
दि. ०२ ऑक्टोबर २०१९

Group content visibility: 
Use group defaults