मनातलं

Submitted by salgaonkar.anup on 13 January, 2020 - 05:07

सांगशील का तू मनातलं ????
जे ओठावर येऊन थांबलेलं
काय सांगू ? आणि कसं सांगू ??
म्हणून अनेक दिवस लांबलेलं
शब्द जमेना, शब्द सुचेना
तरी निर्भयतेनं मांडलेलं
सूर्य झाकून दिवस सरता
तुझं काहीसं तुलाच उमगलेलं
तू आधी कि मी आधी
या विचारांना तू मागे टाकलेलं
नाही सांगितलं तर हरवून जाईल
मनात काठोकाठ साठलेलं
बघ ........ सांगून टाक
कदाचित प्रेमचं म्हणतात याला
जे नकळत तुलाही झालेलं
81327252_10221791763604455_5768993625241288704_o.jpg

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users