या कुन्दे...

Posted
13 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago
Time to
read
<1’

Sharada.jpgया कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता

या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना

या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता

सा माम् पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्याऽपहा||

...

विषय: 
प्रकार: