नकोस फिरू माघारी

Submitted by यतीन on 10 January, 2020 - 01:05

घे भरारी घे तू भरारी
नकोस फिरू माघारी

मुक्त करून तराफा पाण्यावरी
आनंद डोह लहरूदे पैलतीरी

जनमानसाच्या आवाजाला
टोच लाव तू करारी

भेदून वैर विचारांना
सुरूंग लाव तू जिव्हारी

वचनाच्या खैरातीत
घे जगण्याची सुपारी

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults