षड्ज

Submitted by Ravi Shenolikar on 2 October, 2019 - 12:39

षड्ज म्हणजे शांत
षड्ज म्हणजे समाधान
षड्ज म्हणजे समाधी
षड्ज म्हणजेच ध्यान

षड्ज म्हणजे आत्मरूप
षड्ज म्हणजे मूलतत्व
षड्ज म्हणजे ओंकार
षड्ज म्हणजेच सत्व

षड्ज म्हणजे निर्विकार
षड्ज म्हणजे निसर्ग
षड्ज हाच दीपस्तंभ
षड्ज विना कुठला राग

जगणे जणू षड्ज व्हावे
षड्जात अखंंड रहावे
ह्रदयी असावा षड्ज
मनात नांदावा षड्ज

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users