याचे नाव जीवन

Submitted by सुरेखा मादनाईक on 22 September, 2019 - 10:19

चालणारे दोन पाय किती विसंगत?
एक पुढे नि एक मागे
पुढच्याला अभिमान नसतो,
मागच्याला कमीपणा नसतो
कारण त्यांना ठाऊक असतं
क्षणात हे बदलणारं असतं
याचचं नाव जीवन असतं

-सुरेखा मादनाईक

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users