जगून बघ

Submitted by यतीन on 26 August, 2019 - 02:47

जन्माला आलाच आहेस तर जगून बघ
श्वासाला थोड थांबवून जगण जमवनू तर बघ

घरातील वादविवाद दिसतील
परी तु घर बांधून तर बघ

जीवनात खुप दुःखाचे डोंगर दिसतील
एकदा थोड सोसून तर बघ

डाव मांडून खेळणं फार अवघड असतं
एकदा तरी जीव लावून खेळून तर बघ

मरण सोप्पं असतं जगणं अवघडच असतं
आरे हेच जीवनातल कोड सोडून तर बघ

कोडींचा भडीमार डोक्याला असतो
परी डोक लावून सोडवून तर बघ

मरता मरता जगण्यापेक्षा
जगता जगता मरूण तर बघ

जीवन सुखदुःखचा एक प्रवास आहे
परी जगता जगता आनंद देऊन तर बघ

*© यश*

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users