विहंगम देवराई - २

Submitted by हरिहर. on 16 August, 2019 - 05:58

विहंगम देवराई - १

अनेकांना वाटते आहे की देवराई म्हणजे जंगल असेल पण एका शेतकरी कुटूंबाने त्याच्या देवासाठी सोडलेली ती लहानशी जागा आहे. फारशी मोठी नाही. एकमात्र आहे की या जागेत माणसाचा वावर अजिबात नाही. त्यामुळे पक्षी, किडे वगैरे भरपुर दिसतात. देवराईच्या संवर्धनासाठी काय करावे? असा जेंव्हा मला प्रश्न पडला तेंव्हा त्याचे उत्तर या देवराईत मिळाले. देवराईच्या संवर्धनासाठी काहीही न करणे हेच देवराईला लाभदायक ठरते. तिकडे लक्ष देवू नका, फिरकू नका. देवराई आपली आपण समृध्द होत जाते. बहरत जाते. मी फोटो काढताना याची नेहमी काळजी घेतली की कोणत्याही पक्षाला अजिबात त्रास होऊ नये. मिळाला फोटो तर उत्तमच नाहीतर दुरुन मिळालेले दर्शनही काही कमी नाही. पक्षी पहाणे हे महत्वाचे, नशिब असेल तर फोटो मिळेलच हे माझे तत्व. बायको प्रथम माझ्या सोबत आली तेंव्हा हे पक्षीवैभव पाहून चकीत झाली. मग तिने दुसऱ्या दिवशी स्लिंगमधे थोडसं धान्य घेतले पक्षांना टाकायला. आणि मला जाणवलं की हाच हस्तक्षेप नकोय आपला पक्षांच्या जगात. त्यांना मिळेल ते खातात ते. आपण का सवयी बिघडवायच्या? असो. सुरवातीलाच चिऊताईचा फोटो देतोय. गोड दिसणारा हा पक्षी फार वैताग आणतो चिवचिवाट करुन. आणि क्रुरही असतो. माझ्या बाल्कनीत घर बांधायला घेतलय तिने. रोज फुलपाखरे पकडून आणते आणि फार वाईट पध्दतीने खाते.

प्रचि: १ चिमणी
2019-08-16 07.28.25.jpg
प्रचि: २
2019-08-16 07.28.27.jpg
प्रचि: ३
2019-08-16 07.28.06.jpg
ठिपक्यांची मनोली. यांचा थवा चरत असतो रोज बाल्कनीसमोर. पण अगदी गवतात लपलेल्या असतात.
2019-08-16 07.27.23.jpg
प्रचि: ४
2019-08-16 07.27.28.jpg
काळी शराटी. ही क्वचीत येते आमच्याकडे. या वर्षी रोज हजेरी लावत आहेत. आपल्याच नादात असतात दोघेही.
2019-08-16 07.27.32.jpg
प्रचि: ५
2019-08-16 07.27.38.jpg
प्रचि: ६
2019-08-16 07.27.50.jpg
प्रचि: ७. ही तांबटची जोडी.
2019-08-16 07.28.38.jpg
प्रचि: ८
2019-08-16 07.28.35.jpg
प्रचि: ९. साळूंकी.
2019-08-16 07.28.03.jpg
प्रचि: १०. साळूंकीचा रुद्रावतार.
2019-08-16 14.58.43.jpg
प्रचि: ११. शेकाट्या
2019-08-16 07.28.11.jpg
प्रचि: १२
2019-08-16 07.28.14.jpg
प्रचि:१३. धनेश
2019-08-16 07.28.19.jpg
प्रचि: १४. टिटवी
2019-08-16 07.28.33.jpg
प्रचि: १५. कापशी घार
2019-08-16 07.29.46.jpg
प्रचि: १६. सुगरण मादी. ही खोपा बांधताना इकडची काडी तिकडे करत नाही. नर घरटे बांधतो. या मॅडम येतात. खोपा पहातात. आवडला तर नरासोबत रहातात नाहीतर दुसरा खोपा पहायला निघून जातात. एक नाही आवडले तर दुसरे असावे म्हणून नर कधी कधी दोन दोन खोपे बांधतो. बिच्चारा.
2019-08-16 07.27.55.jpg
प्रचि: १७.
2019-08-16 07.27.58.jpg.
प्रचि: १८.
2019-08-16 07.28.01.jpg
प्रचि: १९. हे नर महाशय.
2019-08-16 15.10.50.jpg
प्रचि: २०
2019-08-16 15.10.54.jpg
प्रचि: २१. सुगरणींची कॉलनी
DSCN4988.JPG
प्रचि: २२. घार. ही शक्यतो येत नाही देवराईत. आली की मग मात्र सगळ्या लहान मोठ्या पक्षांची चक्क धावपळ होते.
2019-08-16 14.33.55.jpg
प्रचि: २३
2019-08-16 14.34.07.jpg
प्रचि: २४. कोकीळ. ओरडायला लागला की वैताग येतो अक्षरशः
2019-08-16 07.28.30.jpg
प्रचि: २५. बगळा
2019-08-16 07.29.48.jpg
प्रचि:२६. पाणकावळाही आजकाल रोज चक्कर टाकून जातो.
2019-08-16 07.28.40.jpg
प्रचि: २७
2019-08-16 07.28.42.jpg
प्रचि: २८. याला पाहीले की मला माझे लहानपणचे दिवस आठवतात. मीही असेच कंपाऊंडच्या तारेतून हात घालून फळे किंवा फुले चोरायचो. मज्जा यायची.
2019-08-16 07.29.40.jpg
प्रचि: २९. मला आवडतो हा बुलबुल.
2019-08-16 07.29.43.jpg
प्रचि: ३०. मला हा चिरक म्हणजेच रॉबिन फार आवडतो. कारण या जोडीने मला स्विकारलय. मी त्यांच्या नेहमीच्या जागेवर जावून बसलो तरी ते मला घाबरुन उडत वगैरे नाही. एकदोनदा तर माझ्या मांडीवर येवून बसला होता. असा कुणाचा विश्वास मिळाला की भारी वाटते. याचे मी सगळ्यात जास्त फोटो काढलेत. अनेक भावमुद्रा टिपल्यात.
2019-08-16 07.29.14.jpg
प्रचि: ३१
2019-08-16 07.29.19.jpg
प्रचि: ३२
2019-08-16 07.29.07.jpg
प्रचि: ३३. या पाहूण्यांनाही काही जण घेऊन येतात. मग पक्षांची मेजवाणी होते मस्त.
2019-08-16 07.29.00.jpg
प्रचि: ३४. मला वाटते खुप फोटो झालेत. अजुन खुप आहे. दुसराही भाग काढावा लागणार.
जाता जाता हे काही सातभाईंचे फोटो. मी एकदा घरी येताना देवराईसमोर गाडी लावली आणि एक सातभाई गाडीच्या आरशावर येऊन बसला. त्याला आरशात शत्रू दिसला असावा. त्याने मदत बोलावली आणि दहा पंधरा मिनिटे गाडीच्या आरशावर चक्क युध्द झाले.
2019-08-16 07.29.31.jpg
प्रचि: ३५
2019-08-16 07.29.35.jpg
प्रचि:३६. हा सुर्यपक्षी. फार त्रास दिलाय याने मला. कधी एका जागेवर ठरेल तर शप्पथ. कसाबसा कॅमेऱ्यात सापडलाय.
4764E28A-7CB2-4B51-B353-B49A56FDFFC0.jpeg
प्रचि: ३७
A1DC8E6A-3C7A-4511-971C-9E29B7B2392A.jpeg
प्रचि: ३८
081039AF-6A7E-4610-B281-CFCEDA174B5C.jpeg
प्रचि: ३९. हा सोसायटीचा रस्ता. अनेक फुलांनी बहरलेला असल्याने सनबर्ड सारख्या पक्ष्यांची विशेष वर्दळ दिसते.
2019-08-19 12.43.50.jpg
प्रचि:४०. देवराईतून दिसणारी आमची सोसायटी.
2019-08-16 07.29.23.jpg
प्रचि: ४१. ही काठोकाठ भरलेली विहीर.
2019-08-16 07.28.47.jpg
प्रचि: ४२. आणि ज्याच्यामुळे ही देवराई आहे तो हा देव. शेजारी विहिर दिसते आहे.
2019-08-16 07.28.53.jpg
फोटो खुप आहेत. देवराईतले सुक्ष्म जग तर थकीत करते. बाजरीच्या दाण्यायेवढी लहान लहान तृणफुले तोंडात बोट घालायला लावेल इतकी सुंदर दिसतात. त्या सगळ्यांचे फोटो पुढच्या भागात.

देवराई - ३

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

सुंदर. पोपटी गवताच्या पार्श्वभूमीवर पक्षी मंडळी भारी दिसत आहेत. देव तर जणू मुंजाबा, म्हसोबा वाटतोय. देवराई अपेक्षेपेक्षा फारच विरळ झाडांची वाटली. खूप आडवी तिडवी वाढलेली झाडे सूर्यप्रकाशाला अडवत आहेत असे कल्पनाचित्र रंगवलं होते.

मस्त!
देवराईतुन दिसणारी इमारत, विहिर, देवाचे दगड आवडले.
पुढच्या भागात किडे कीटक पाखरं असतील तर बघायला आवडेल.
पक्ष्यांच्या फोटोत एवढा इंटरेस्ट नाही मला. कदाचित पक्ष्यांच्या फोटोंचा सगळीकडुन मारा होत असतो म्हणून असेल.

वाह, देवराई खरोखरच,
किती मुक्त पणे संचार करत आहेत निरनिराळे पक्षी
सध्या पावसाळ्यात सर्वांना भरपूर खाद्य मिळत असेल त्यांना,
तुमच्या कॅमे-याला ही भरपूर खाद्य आणी आमच्या डोळ्यांना ही भरपूर
treat
सर्व फोटो एका पेक्षा एक , कॅप्शन्सही भारीच

मला हा चिरक म्हणजेच रॉबिन फार आवडतो. कारण या जोडीने मला स्विकारलय. मी त्यांच्या नेहमीच्या जागेवर जावून बसलो तरी ते मला घाबरुन उडत वगैरे नाही. एकदोनदा तर माझ्या मांडीवर येवून बसला होता. असा कुणाचा विश्वास मिळाला की भारी वाटते >>>>>> क्या बात है...
देवराई सुंदरच, फोटोही भारीच... Happy

वा वा वा फारच सुंदर. सगळेच फोटो सुंदर. सुगरण, धनेश, शराटी, मुनिया... मस्तच.
ह्यांचं निरीक्षण करताना खूप नव्या, गमतीदार गोष्टी समजतात. वेळही खूप चांगला जातो. पु भा प्र.

मला हा चिरक म्हणजेच रॉबिन फार आवडतो. कारण या जोडीने मला स्विकारलय. मी त्यांच्या नेहमीच्या जागेवर जावून बसलो तरी ते मला घाबरुन उडत वगैरे नाही. एकदोनदा तर माझ्या मांडीवर येवून बसला होता. असा कुणाचा विश्वास मिळाला की भारी वाटते. याचे मी सगळ्यात जास्त फोटो काढलेत. अनेक भावमुद्रा टिपल्यात.>>> मस्त अनुभव असणार !

त्या सुगरण मादी नंतर पंख उघडून कोण साफ सफाई करतंय ?! तो आवडला मला फोटो आणि बगळ्याचा पण .. धनेश चं पिल्लू वाटतंय हे थोडंसं मोठं झालेलं .. काळी शराटी पण भारीच. नाही पाहिलं कधी याला मस्त आहे रंग

पहिल्या प्रतिसादासाठी थॅंक्यू ॲमी.

पलक मधूनच उगवतेस का रे?

सुर्यगंगा, वावे, अमर धन्यवाद! थॅंक्यू सिध्दि!

सस्मित लेडी बिटल, कोळी, सुरवंट यांचे खुप फोटो काढलेत. नक्की टाकेन. आवडतील तुम्हाला.

थॅंक्यू वर्षूताई!
रॉनी तुमचेही धन्यवाद!
रश्मी Happy
ऋतूराज तुला यातले बहूतेक फोटो अगोदरच पाठवले आहेत. निरिक्षणातून ईतक्या गोष्टी कळतात की विचारू नकोस. कैकदा असे वाटते की याची नोंद अगोदर झाली आहे की आपल्याला हे नव्याने कळते आहे. मी कैकदा क्लिक करायला विसरतो आणि पहात रहातो.

शशांकदा आणि अंजली तो अनूभव भारीच असतो.
सुरवातीला मी अंग अवघडून बसलो होतो. ते उडाले मग! पण नंतर समजलं की शांत राहून नेहमीच्या हालचाली केल्या तरी ते उडत नाही. फोटोही काढावे वाटत नाही अशावेळी.

मस्त मस्त मस्त!!
देवराई अपेक्षेपेक्षा फारच विरळ झाडांची वाटली. खूप आडवी तिडवी वाढलेली झाडे सूर्यप्रकाशाला अडवत आहेत असे कल्पनाचित्र रंगवलं होते.>>>>+111 पण आहे ते पण छान आहे .त्या देवाला माझा नमस्कार सांगा, त्याच्या भयामुळे तेवढी तरी हिरवाई टिकून आहे.

अहाहा मस्त वर्णन आणि फोटो
खोपा विथ सुगरण फार सुंदर फोटो!
सनबर्डमधल्या पहिल्या फोटोतला सनबर्डही पर्पल सनबर्डच आहे का? चोचीपासून निघून छाती, पोटावरुन काळी रेघ कशी गेलेय!

वर्षा गोंधळ आहे या बाबत. एकतर मला पक्षी समजत नाही. दिसला की लक्ष ठेवायचं. जमला तर फोटो काढायचा असा मामला असतो. वर दिसणाऱ्या पक्षाला नेहमी तरंगत फुलात चोच घालताना पहातोय.हमींगबर्डसारखं. कॅमेरा ॲडव्हान्स नाही, नाहीतर फोटो काढला असता. दुसरा मात्र फांदीवर बसून चोच फुलात टाकून मध खातो. त्याचे एकदोन फोटो आहेत.

देवराईत हस्तक्षेप करू नये हे एकदम बरोबर. मागे भवताल चा एक दिवाळी अंक देवराई वर होता त्यात हेच म्हटलं होतं. मस्त फोटो आहेत एकेक. आणखी टाका ना. आता पहिला भाग शोधून वाचते. मला तुमचे लेख फार आवडतात.

ओके शाली.
@रॉनी, ओह अच्छा. असू शकेल. कारण मी अशी रेघ कधीच पाहिली नाहीये पर्पल सनबर्ड्जमध्ये. माझ्या घरच्या झाडावर अनेकदा यायचे सनबर्ड्ज. धन्यवाद

फोटोस आणि वर्णन दोन्ही फारच सुंदर. आपण राहतो त्याच्या आजूबाजूला असा निसर्ग म्हणजे क्या बात है. आणखी फोटोस पाहायला आवडतील.

लेन्स कोणते?
फोटो झकास.
पण त्यांना क्रमांक द्या. क्रमांकाने विचारता येतील प्रश्न.
हे पुण्याच्या कोणत्या भागातले?

Pages