जीवन पाहावे

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 19 July, 2019 - 11:41

जीवन पाहावे दत्त रुपे
****************

मरणाचे वाटे
जगणे चालते
कधी ना थांबते
चक्र इथे ॥
राजाही धावतो
त्याच त्या पथाने
साधूंचे चालणे
घडे तैसे ॥
रंकही संपतो
धनिक मरतो
वाट्याचा सरतो
काल तेव्हा ॥
मरण थोरले
भरून राहिले
जगाने पाहिले
जरी इथे ॥
मरण शब्दही
ओठां न आणती
कैफात जगती
लोक इथे ॥
मरणा आधीचे
मरण कळावे
जीवन पाहावे
दत्त रुपे ॥
म्हणूनी विक्रांत
अवघे सोडतो
पावुला धावतो
दत्ताचिया ॥
डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
http://kavitesathikavita.blogspot.in

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान