तिच्या समोरील पाने

Submitted by प्रतिक सोमवंशी on 23 June, 2019 - 11:35

काल मी तिच्यासमोर ठेवून दिली
मी लिहिलेली काही पाने
मागच्या काही महिन्यात लिहिलेली
तिच्या ओठांवर लिहिलेल्या चारोळ्या
तिच्या पाठीवर लिहिलेल्या कविता
अन तिच्यावर लिहिलेल्या गजला
तिच्या केसांत गुंफलेली त्रिवेणीही होतीच
त्या फक्त ओळी नव्हत्या , प्रत्येक ओळ ती स्वतः होती
कशीही का असेना पण माझी होती
कित्येक मैफिली गाजवल्या होत्या मी
त्या ओळींवर, तिच्या जीवावर
तिने पान उचलले, ती वाचू लागली
माझी नजर तिचे भाव टिपू लागली
तिने हळूच एक भुवई वरती केली
एक उसासा टाकला,
पान खाली ठेवून दिल
“मैफिली गाजवून पोट भरत नसत?” -ती

©प्रतिक सोमवंशी

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मैफिली गाजवून पोट भरत नसत?” -ती
इतक्या छान कवितेत या ओळीने रसभंग झाला. मला वाटलं होतं ती रमणी रसिकासारखी दाद देईल.‌ नी शृंगारिक सुखांत होईल...

शेवटची ओळ बेहद्द आवडली, नाहीतर आहेच नेहमीप्रमाणे,
"आणि त्याने तिला घट्ट मिठीत घेतलं."
आवडलं.