मित्र दे रे

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 26 May, 2019 - 12:12

मित्र दे रे (या निडणुकीत व्हाट्स अप् वर मित्र तुटतांना पाहीले अत्यंत टोकाची भूमिका घेवून भांडतांना पाहीले ,खूप वाईट वाटले . )
*****

संवाद साधून
घेई समजून
व्यर्थ व्यवधान
सुटे मग ॥

सुटे अभिमान
शंकेचे कारण
मैत्रीचे मरण
होई जेणे॥

देई रे हसून
घेई रे हसून
उघडी बोलून
कथा व्यथा ॥

होताच अवघे
मित्र जिवलग
आनंदाची बाग
जग होय ॥

दिल्याविना काही
मिळत ते नाही
कर्माची ही पाही
रित असे ॥

विक्रांत मैत्रीला
सदैव भुकेला
सांगतो दत्ताला
मित्र दे रे ॥

© डॉ..विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
http://kavitesathikavita.blogspot.in

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

पाहता सर्वत्र
दिसतील मित्र
त्यातलाच एक
मी सुहृद ||

निवडणूक या क्षुल्लक विषयावरून जर मैत्री तुटत असतील तर ते मित्र किती कोत्या विचारांचे असतील?
अशी मैत्री काय कामाची? अन असे मित्र म्हणावे काय?

जे मित्र तुटले असतील त्यांना हि कविता वाचायला द्या म्हणजे ते निट चांगलाच विचार करतील.

पाहता सर्वत्र
दिसतील मित्र
त्यातलाच एक
मी सुहृद ||>>>>>> वाह क्या बात है