माझी पंढरी- राजगड

Submitted by अभिजीत... on 12 April, 2019 - 02:43

आता पेटून उठावं ...

माझ्या पंढरीला भेटावं ...

गडांच्या राजाला भेटावं,

पण बारा कोसाला कसं कवटाळावं.

गड चालताना वाटतं रडावं,

पण सर करता वाटतं तिथंच राहावं.

पद्मावती,सुवेळा,संजीवनी माच्यांना पहावं,

पण सईबाईंच्या समाधीला डोस्क टेकवावं.

बालेकिल्ल्याने तर गगनाला भिडावं,

पण दाराशी अफ़जलाच मुंडक तुडवावं.

माथ्यावर जणू स्वर्गाला पहावं,

पण वाटतं साऱ्या जगाला सांगावं.

आता पेटून उठावं ...

माझ्या पंढरीला भेटावं...

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users