भटकभवानी ठुमकत चाले

Submitted by सिद्धेश्वर विला... on 28 January, 2019 - 10:21

भटकभवानी ठुमकत चाले

भटके पप्पू संगे

तारुण्याची नौका हाकण्या

शोधे नेहेमी लफंगे

पप्पू शामल कुलीन शोभे

नाकासमोर चाले

डोक्यावरती तेल थापूनी

चष्म्यावरती आले

हारतुरे तो घेऊनि हाती

विनवी पांडुरंगा

तुझ्या कृपेने लाभली मजला

चंचल अवखळ गंगा

गंगा मैय्या रंगुनी सोडे

झुळझुळणारं पाणी

पप्पू मात्र कापडं काढूनच

होई पाणी पाणी

पप्पू होऊनि खजील बिचारा

शोधे नाना दवा उपाय

काय खाऊ नि काय पिऊ?

जेणे उठेल मधला पाय

शोधत शोधत गेला असता

सापडे नवी खाण

तो कामावर जाताक्षणी

ती उघडून बसे दुकान

कसा टाकेल तो पाय मधला?

उठला आयुष्यातून

बोगदा इतका वाढला कि

आता गाडी जाईल आतून

{{ सिद्धेश्वर विलास पाटणकर }}

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults

वाह कवि वाह - एक स्वतंत्र विभाग उघडला पाहिजे माबो ने फक्त प्रौढांसाठी म्हणून, त्या विभागात ही कविता येऊ शकते.

मायबोली लहान मुलांसाठी नाही राहिली आता, यांच्या कविता आणि राजकारणी धाग्यावरील चिखलोत्सव एखाद्या लहान मुलाने वाचला तर त्याच्या बालमनावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.