एक अपूर्ण रचना:

Submitted by शब्दरचना on 27 December, 2018 - 00:20

लाल सडा फुलांचा पदरावर माझ्या
हा अट्टाहास कोणाचा आयुष्य रंगवण्याचा?

मी अस्ताव्यस्त आहे
हा अट्टाहास कोणाचा मज पुन्हा मांडण्याचा?

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults