मनस्वी

Submitted by Asu on 29 October, 2018 - 07:15

'मनस्वी'

'मनस्वी' की तपस्वी
अंक असेल वेगळा
रंगबिरंगी अन् सुगंधी
सर्वां लाविल लळा

मनमोहक मोरपिसावर
पडे प्राजक्ताचा सडा
मुखपृष्ठ पाहुनि याचे
कुणीही होईल वेडा

अंक नव्हे गमतो मजला
हा काव्य फुलांचा मळा
सुगंध घेण्या मन आतुरले
मी झालो खरोखर खुळा

मनस्वीच्या अंकाला
करू मानाचा मुजरा
काव्यरसे रंगून गुंगून
होई दिवाळसण साजरा

- प्रा. अरुण सु. पाटील (असु)
(दि.24.10.2018)
© सर्व हक्क स्वाधीन
https://www.facebook.com/AsuChyaKavita

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults