ओंजळीत शब्द मोजकेच माझ्या

Submitted by सिद्धेश्वर विला... on 12 October, 2018 - 05:57

ओंजळीत शब्द मोजकेच माझ्या
झोळीत भावना अनेक
शब्द कुठं अन कसं पेरू
याचीच पडलीय मला मेख II
शब्द तो परतुनी येता
भावना ती तीव्र होई
शब्द तो परतुनी येता
भावना ती तीव्र होई
उतरता दौतीतुनी ते
मन मात्र शांत होई
तृप्त होता मन
जणू शब्द होई नाहीसा
भावनांनी पुन्र्जन्मायचा
घेतला आहे वसा II
शब्द जोडे भावनेला
साद मन जे घालिती
सोडावी कोडे क्षणात
भावना ज्या मांडती
शब्द वाहे भावनांना
नित्य नव्याने जन्मती
शब्द माझा सोबती , गड्या
शब्द माझा सोबती अन
शब्द ती सरस्वती II
{{ सिद्धेश्वर विलास पाटणकर }}

Group content visibility: 
Use group defaults