मुंबई गणेशोत्सव २०१८ - बाप्पांना निरोप

Submitted by Admin-team on 30 September, 2018 - 22:51

मुंबई २०१८ गणेशोत्सव : बाप्पांना निरोप. सर्व प्रकाशचित्रे : श्री हेमेन खत्री. ही प्रकाशचित्रे त्यांच्याच विनंतीवरून आणि पूर्व परवानगी नंतर प्रकाशीत केली आहेत.
बाप्पांचे फोटो आपण पाहतोच. पण निरोप देणार्‍या भक्तांच्याही चेहर्‍यावरचे भाग पाहण्यासारखे असतात.

प्रचि : १
42436516_1506763002803280_6305186031192768512_o.jpg
प्रचि : २
42463216_1506764309469816_1934368225470971904_o.jpg

प्रचि : ३
42380612_1506764146136499_3960137181816684544_o.jpg

प्रचि : ४
42475513_1506764336136480_3973683117826244608_o.jpg

प्रचि : ५
42464752_1506764162803164_6395773222247202816_o.jpg

प्रचि : ६
42412982_1506763546136559_2574777622017867776_o.jpg

प्रचि : ७
42489161_1506763596136554_2545615575762075648_o.jpg

प्रचि : ८
42593381_1506763366136577_3806218116707385344_o.jpg

प्रचि : ९
42510116_1506763802803200_5962981093090000896_o.jpg

प्रचि : १०
42575393_1506763189469928_6911625736826650624_o.jpg

प्रचि : ११
42407099_1506763379469909_3580107772408102912_o.jpg

प्रचि : १२
42435010_1506763036136610_2950332152245387264_o.jpg

प्रचि : १३
42477086_1506763992803181_3571039107876388864_o.jpg

प्रचि : १४
42549054_1506764112803169_4644066403937157120_o.jpg

प्रचि : १५
42564360_1506763576136556_2661972802520743936_o.jpg
प्रचि : १६
42472050_1506762846136629_8489139702497017856_o.jpg

Group content visibility: 
Use group defaults

__/\__