Mens so called Ego Pampering

Submitted by समाधी on 1 September, 2018 - 14:27

माझा 1ला धागा
मी कदी काढेन असे वाटलेच नवते पण काडतेय
आता बरेच जण जे आधीपासून टपून बसले असतील माझ्या काई लिहिण्याची, त्यांची मज्जाच मज्जा तोंडसुख घेयाला

मला फक्तत एकच विचाराचे, की काही पुरूष मंडळी जी असे तर स्वताला खूप सभय असे दाखवितात, त्यांचा सो काल्ड इगो का दुखतो जर एखादी स्त्री त्यांच्यामनाविरुद्ध काही बोलली , का त्रास होतो जर एखाद् स्त्रीने स्वतासाठी विचार केल। । त्यांनी काहीही बोलावे पण तेजर ति बोललेली की इगो दुखलाच पायजे असे का। का तयांना त्येंचा इगो पमपेर करावे लागते सारखे।तसे तर कितीतरी जण स्त्री आयडी काढून त्यामागे लपताय हे फकत इकडेच नायतर फेबुवर पण बघितलाय
अजून लिवायचंय, पण ननंतर लिहीन म्हणते
बघू मायबोली वरच्या पुरुषांच्या काय मत आहे

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

त्यांचा सो काल्ड इगो का दुखतो जर एखादी स्त्री त्यांच्यामनाविरुद्ध काही बोलली , का त्रास होतो जर एखाद् स्त्रीने स्वतासाठी विचार केल।

>>> रेफेरेन्स द्याल का

काहीही हं समाधी जी. संदर्भ देऊन जरा शुद भासेत लिहीलं असतं तर? आपके इऽऽगोका क्या? आखीर कैना क्या चाह्ती है आप?

बगा। म्हटलं नव्हतं पुरुषांना इगो खुsssss प मोठा आसतो। आता ही लगेच आले कारण संदरब ईचारायला।

घ्या एक सांगते। जर एकाद्या मुद्द्यावर मुलीला बोलाइयचे असेल पण तेंचा मुड नसेल तर ठिकेय। पण चुकून त्येना काई सांगाइयेचे असेल पण मुलीचा मूड नसेल तर दुकला इगो।
आता हा एक छोटासा संदर्भ आहे। अजून हवे असतील तर आठवा । तुमलेच खूप आठवतील

तुमचं बरोबर आहे इगो हा सगळ्यांनाच असतो, अपवाद माझ्यासारखे अजून एक दोन असतीलही, ज्यांना इगो नसतो, अतिशय खडतर तपश्चर्येने आम्ही हे साधले, पण नियमाला अपवाद हा असतोच.,

मी समाजात वावरताना नेहमी इगो बाजूला ठेऊन वावरतो, मी माझा इगो संदुकीत संदुक ठेऊन त्याला भलं मोठं लॉक लावून समुद्रात फेकून दिलाय असं म्हणायला हरकत नाही. त्यामुळेच समाजात तसेच मायबोलीवर वावरताना मी नेहमी स्थितप्रज्ञ असतो, लोक काय बोलतात काय म्हणतात याकडे मी नेहमीच दुर्लक्ष करतो, थोड्याशा स्तुतीने हरभऱ्याच्या झाडावर चढत नाही तसेच निंदा नालस्तीने खाचिकरण ही होऊन देत नाही, अनेक वेळा माझी निंदा नालस्ती करणारे माझे अनुयायी बनतात आणि माझ्याकडे मनःशांतीच्या क्लासला आपले नाव नोंदवतात, मग त्यांना मी अहिंसा आणि सत्याच्या मार्गावर चालायची वाट दाखवतो.

बोकलत ;स्मित:

ओ 009, बरे झाले तुमी या वेली पुरुश आयडी घेतला। कल धागा रागात काढलं होता। पण तुमि दाखवून दिलंत की ओ इगो कसा हर्ट होता। माजकडून तुमले बी गेट वेळ सून

आनी 1 ओ 009, हितन पुढे तुमि काय बी बोला। तुमचे इगो साती। तुमले सोडून बाकीचेंचे जर कुणी लिवल तर वाचीन मनते। तुमि बसा कुरवाळीत तुमचा इगो।

same to you म्हटल्याने आपला आजार दुसऱ्‌याला कसा जाईल? चांगला तज्ञ बघुन उपचार घ्या . इगु दुकतोय असं सांगा बरं डागदरला.