हिपोक्रसी ६ - लैंगिक शोषण

Submitted by कटप्पा on 28 August, 2018 - 13:29

गोष्ट मागच्या रविवार ची आहे. असेच आम्ही काही मित्र मैत्रिणी बसून ड्रिंक्स घेत होतो. एकेकच ड्रिंक झाले होते आणि आमच्यापैकी एकीने विषय काढला की भारतात लहान मुली कशा सेफ नाहीत आणि कित्येक वेळा नातेवाईक कसे लैंगिक शोषण करतात. दुसऱ्या एकीने तर शिव्याच घालायला सुरू केले की सगळे पुरुष कसे mcp आहेत, मौका पाहिजे असतो वगैरे वगैरे. कायदे कसे कडक हवेत, शिक्षा कशा व्हायला हव्यात वगैरे वगैरे..प्रत्येकजण सहमत होता.
आणखी एक मित्र होता तो म्हणाला माझा स्वतःचा अनुभव आहे. तो लहान असताना त्यांच्या लांबच्या एका काकूने कसा त्याचा फायदा उचलला होता आणि कसे त्याच्या सहमतीशिवाय त्याचे शोषण केले गेले.
त्याने घटना सांगितली, आणि 10 सेकंदस शांतता आणि लगेच ती मैत्रीण जी शिव्या घालत होती थोड्या वेळापूर्वी ती म्हणाली - क्या बात हैं, तुने तो बचपन मे ही सारे मजे ले लिये .. आणि हसायला लागली, सगळेच सामील झाले हास्यात.
माझी चिडचिड झाली, तो मित्र तर शॉक च झाला या बिहेवियर मुळे.

हिपोक्रेसी !!!!!!

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

आख भौ असे सर्व्हे धर्मवाईज व्हावेत म्हणजे चांगला,त्यातल्या त्यात बरा धर्म कोणता हे पुढे येईल.
प्रत्येकाने स्वतः पाहिलेले हिपोक्रसीचे उदाहरण द्यावे ही अपेक्षा आहे. एकाने एक प्रतिसाद दिला की बाकीचे तीच री ओढतात.
व चर्चा एकांगी होते. काहींना विषय न समजल्यानं वेगळेच फाटे फोडतात.

उदा. एखाद्या लहान मुलाला तुला हरीण बघायचे का ? असे विचारून हो उत्तर आले की त्याच्या कानावर दोन्ही हात ठेवून उचलणे हा एक खेळ होता (आताचे माहीत नाही ). ते मूल ओरडलं की सगळे हसायचे. यात आपण काही चुकीचे करतोय हे या मंडळींच्या गावीही नसते.-> मी लहान असताना माझे काका (मला ४ काका आहेत) अस करायचे मला..आता ते त्यान्च्या नातवडाना तसे करतात. ह्यात काही चुकीचे आहे असे अजुनही मला वाटत नाही. एक गम्मत म्हणुन मी त्याच्या कडे पाहतो. ते सुद्धा गम्मन्त म्हणुनच करत असतील.

प्रामाणिकपणे सांगायचे तर त्यावेळी आम्हाला त्याचा कसलाही शारीरीक वा मानसिक त्रास झाला नाही.
>>> लैंगिक शोषण म्हणजे शारीरिक किंवा मानसिक त्रास व्हायलाच हवा असे नाही.

>>>>
हो, मग मी कुठे म्हणालो की ते लैंगिक शोषण नव्हते. वा मी कुठे त्या मुलीला क्लीन चीट दिली आहे. मी फक्त प्रामाणिकपणे ईतकेच म्हटले की मला त्यावेळी तिच्या त्या कृतीचा कसलाही त्रास झाला नाही. वा नंतरही त्या आठवणींचा त्रास झाला नाही. ईतकेच.

..

परपुरुषाचा नकोश्या स्पर्शाचा स्त्रीयांना जितका त्रास होतो तसा पुरुषांना तो होत नाही किंवा मुळातच तो तितका नकोसा वाटत नाही.
>>>>>
हे विधान ज्यांना पटलेले नाही ते विधान समजून घेण्यात गल्लत करत असतील तर सांगतो, मी "प्रमाणावर म्हणजेच टक्केवारीवर" भाष्य करत आहे.

जर समाजात पुरुषांकडून स्त्रियांचे लैंगिक शोषणाच्या तुलनेत स्त्रियांकडून पुरुषांचे होणारे लैंगिक शोषण तुलनेत नगण्य असेल तसेच पुरुषांना त्याचा होणारा त्रासही तुलनेत कमी असेल तर समाजमन तसाच विचार करते आणि त्याच विचारांनी ती बाई पटकन ते वाक्य म्हणाली. तर यात मला हिप्पोक्रसी हा शब्द चुकीचा वाटतो. असे शोषण होऊ शकते आणि वाईट टोकाचे होऊ शकते याची बरेच लोकांना कल्पनाही नसते. अश्यांना हिपोक्रसी हे विशेषण पटत नाही.

धागा हिपोक्रसीचा आहे, लोकांनी लैंगिक शोषणाला सेंटरला आणलेय आणि माझी पोस्ट वाचत आहेत.

एक खरी भयानक hypocrisy सांगते. कदाचित हा वेगळा मुद्दा असू शकतो. माझी जवळची मैत्रीण आहे. तिझा जन्मदाता मतीमंद, वेडा (कि पुरता शहाणा ) आहें. Psycologist च्या मते तो फक्त physically develope झालाय, मन बुद्धी मात्र बालच आहे. आई वडिलांचा शेंडेफळ म्हणून अतिलाड आणि लग्न झाल्यावर सुधारेल ही जुनी सामाजिक मनोधारणा. तर अशा बाळ माणसाचे लग्न लावले. जो अजून म्हाताऱ्या वडिलांच्या पेन्शन वर जगतोय. पुढे त्याच कुटुंब पण. गावातील लोक त्याला मतिमंद आणि साधा भोळा समजतात कारण त्याला खायला दिला की तो त्यांचे कोणतेही काम करतो.
पुढे त्याच्या 7 वर्षाच्या मुलीला घेऊन (माझी मैत्रीण ) देवाला परगावी गेला आणी दोघे चुकले( की मुद्दाम चुकला). रात्री तिझ्या वर rape केला. आणि तिला तिथेच सोडून फरार झाला. ती चार दिवसानी कशीबशी घरी पोहचली(कशी पोहचली ह्या वर वेगळा लिहावा लागेल) तर हा बाबा महिन्याने घरी आला.
मैत्रीण लहान होती तिला जास्त काही कळले नाही. पुढे ती विसरून गेली? पुन्हा ती दहावी ला असताना तसा प्रकार होता होता राहिला तेव्हा तिने आई ला सांगितले, तिझ्या आईने भावकीत सांगितले पण उच्च समाज (ब्राह्मण) व इज्जत जाईल म्हणून भावकी पण गप्प. पण याचा फायदा भावकीमधील मुलाने उचलला. मैत्रिणी चा विनयभंग करू लागला सांगितले तर खून करेल म्हणाला. तिझ्या नशिबानं तिला गव्हर्मेंट हॉस्टेल वर मेरीट वर लागली. हिमतीने double graduate झाली. पाठीमागे गावात तिझ्या बहिणीवर भावकीतील मुलाने rape केला. बहीण खूप disturb झाली. त्या मुलाने नकार दिला, जेव्हा सगळं समोर आला. सगळ्यांसमोर येऊन काही फायदा नाही. कोणाचाच आधार नाही आपल्याला बाप पण असा(बापाने पण बहीणाचा फायदा घेतला असू शकेल? ) ते कळलं नाही कारण बहीण कोणताही आजार नसताना पुढ्यच्या वर्षी मरण पावली.
समाजाने खूप फायदा उचलला त्या दोघींचा कारण बाप मतिमंद भोळा आहे समाजाच्या मते तरी बरे मैत्रिणी वर बापाने rape केलेला गावात माहिती नाही. नाहीतर अजून त्रास.
हे सगळा मैत्रिणीने आता सांगितलं metoo मुळे.
आता खरी hypocrisy अशी कि तिझ्या मावस भावाने त्याच्या चुलत बहिणीचा गावातील मुलाने हात धरल्यावर पुऱ्या गावासमोर त्या मुलाला माफी मागायला सांगितली, हे योग्यच केला. पण जेव्हा तिने हा बापाचा प्रकार सांगितल्यावर तो बोलला कि तो माणूस बाळ बुद्धी आहे and no specific reaction?
कारण समाजात इज्जत जाईल आणि मैत्रिणीच्या आई ची n भावाची जबाबदारी कोण घेणार?
आजोबांच्या मृत्यू नंतर आई ने कष्ट करून मुलांना वाढवला त्यात नवरा असा. आईने मैत्रीण दहावीला असताना तो प्रकार झाल्यावर का धाडस दाखवला नाही? का तिझ्या मामाने जबाबदारी घेतली नाही पुढचा सगळा अनर्थ टाळलं असता. बरे मामाला स्वतःचा मुलबाळ नाही तरी असे. असो. मैत्रीण 11th std ला घरा बाहेर पडल्यावर बहिणी ला माती द्यायला गेली होती फक्त. पुन्हा कधीही नाही. आई ला बोलावते तिझ्या कडे राहायला. आई राहते थोडे दिवस पुन्हा बापाच्या सेवेला जावा लागत. भाऊ तिझ्या कडेच आहे शिक्षणासाठी. आईला पैसे पाठवते महिन्याला. आईची भावाची हौस मौज करते. पण बहिणी साठी काही करता आला नाही म्हणून हळहळत असते.
अगदीच अवांतर झाले असेल तर please ignore it. Thank you.

डोकं बधिर झालं Sad
असेही कोणी असू शकतात सख्ख्या नात्यात हे वाचून खूप वाईट वाटले

हा विषय खूप महत्वाचा आहे आणि काही प्रतिक्रिया पण छान आहेत. हा विषय चर्चेला घेतल्याबद्दल अभिनंदन. स्वती२ ची प्रतिक्रिया खूप महत्वाची वाटली.

>>स्त्री कडून शोषण हे अगदी अपवादात्मक असते. माहीत झाले तर चर्चा जास्त होते. त्यावरून नियम नकोत बनायला. आपल्या देशात जिथे पुरूष सहजासहजी स्त्रीयांवर अत्याचार करतात आणि तपासयंत्रणा, न्यायिक लढे तितकेसे प्रभावी नसताना अपवादाचा बाऊ करून कायदे केले तर मग पळवाटा काढणा-यांसाठी ती पर्वणी होईल. अशा प्रकारचे युक्तीवाद खूप पूर्वी पण झालेले आहेत.

नाचणी सत्वाचा हा मुद्दा फारसा पटत नाही. अगदी ययाती देवयानी च्या कथांपासून ते महाभारतात मेनकेने अर्जूनाला मोहवून घेण्याच्या प्रयत्न पर्यंत (आणि अर्जून स्वतःला सावरून तिला नकार देतो तेव्हा मेनका त्याला शाप देते कि तो नपुंसक होशील, मग इंद्र - अर्जुनाचे वडील त्याला उ:शाप देतात कि तू फक्त एकच वर्ष नपुंसक होशील जेव्हा तो बृहन्नडा म्हणून अज्ञात वासात राहत असतो) पूर्वापार, स्त्रियांनी पुरुषांना त्यांच्या इच्छे विरुद्ध समागमाकडे वळवण्याचा प्रयत्नाची उदाहरणे आहेत. जसा स्त्रीने दिलेल्या नकाराने पुरुषाचे अहंकार दुखावयाची शक्यता असते तशाच प्रकारे पुरुषांच्या नकारानेही स्त्रियांचे अहंकार दुखावतात आणि याची अनेक उदाहरणे पुराण काळापासून देता येतात. दुर्दैवाने पुरुषांना शरीर संबंधांमुळे आपल्या मनावर चांगले वाईट परिणाम होऊ शकतात याची फारशी जाण नसते त्यामुळे या बाबतील फारशी समाजात जागरूकता नाही. आता थोड्या प्रमाणात अशी जागरूकता निर्माण होऊ लागली आहे.

गेल्या काही दशकांपासून जशी समाजामध्ये स्त्रियांमध्ये शारीरिक बळ, स्पर्धात्मक वृत्ती, आत्मसन्मान, हक्कांची मागणी, पुरुषांशी बरोबरी करण्याची वृत्ती, या प्रवृत्ती जाणीवपूर्वक वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे (कदाचित चांगल्या उद्देशाने असेल) तसेच विशेष कायदेशीर अधिकार दिले जात आहेत तसे या समस्या अधिक भेडसावायला लागतील असे मला वाटते. सद्भावना आणि सदकृत्य या बाबतीत स्त्री पुरुष सामान असतात तसेच दुष्कृत्यांच्या बाबतीत पण असतात असे मला वाटते.

स्त्रीची इच्छा असेल आणि पुरुषांची नसेल तर संबंध लैंगिक संबंध प्रस्थापित होऊ शकतात का? अशा स्वरूपाच्या सिम्बाच्या प्रश्नाचे उत्तर 'हो' असे आहे कारण वैद्यकशात्राच्या दृष्टीने पहिला गेल्यास अनेक पुरुषांच्या लैंगिक क्रिया या हार्मोन्स मुळे होतात ज्या अनैच्छिक असतात ज्या एका टप्प्या पर्यंतच मनाच्या ताब्यात असतात उदाहरणार्थ लिंगा मध्ये ताठरता येणे, शुक्रधातू बाहेर टाकला जाणे इत्यादी. या क्रिया झोपेमध्ये सुद्धा होऊ शकतात.

घ्या अजुन एक भर
हिप्पोक्रेसी---
सर्व भारतीय माझे बंधु भगिनी आहेत ...
बाजूच्या घरातील शर्वरी रिंकू उर्मिला ह्या सुद्धा मानलेल्या बहिणीच आहेत.
शेजारची पिंकी मात्र माझी मानलेली मेहुणी आहे.

Pages