एकटा

Submitted by राजेंद्र देवी on 12 August, 2018 - 23:54

एकटा

खरंच मी एकटा आहे
साऱ्यांना वाटते नेटका आहे
आयुष्याचा मागे खेकटा आहे
खरंच मी एकटा आहे

स्वप्न पाहिले इंद्रधनुचे
त्याचा पण रंग विटका आहे
कसा रंगवू त्यास
मी खरच एकटा आहे

सारे रस्ते चुकले आहेत
वळणावर पण कोणी नाही
सावलीने पण साथ सोडली
हा तारा भटका आहे

राजेंद्र देवी

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users