सावल्या ...

Submitted by कविता क्षीरसागर on 26 July, 2018 - 04:14

सावल्या ...

साथ तर देतात ना सावल्या आपापल्या
सोसुनी सारी उन्हे ना कधी तक्रारल्या

दाह होतो आजही आठवांनी त्या जुन्या
भस्म केल्या त्या स्मृती ज्या नकोशा वाटल्या

हात केला उंच तर टेकते आभाळही
ठेवता विश्वास तू मनगटावर आपल्या

पात्र हे विस्तीर्णसे डोंगराने अडवले
डोलतिल तेथे पिके ..शक्यता ह्या वाढल्या

कोरड्या रेतीपरी शुष्क झाले अंतरी
शोध चाले रोज हा ..भावना का आटल्या !!

कविता क्षीरसागर

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults