Abstract

Submitted by DrSheetalAmte on 14 July, 2018 - 09:41

<img src="/files/u11571/1.jpeg" width="1089" height="755" alt="1.jpeg" />

<img src="/files/u11571/10.jpeg" width="1125" height="865" alt="10.jpeg" />

<img src="/files/u11571/11.jpeg" width="823" height="1052" alt="11.jpeg" />

<img src="/files/u11571/12.jpeg" width="1112" height="870" alt="12.jpeg" />

<img src="/files/u11571/13.jpeg" width="1118" height="751" alt="13.jpeg" />

<img src="/files/u11571/14.jpeg" width="1200" height="900" alt="14.jpeg" />

<img src="/files/u11571/18.jpeg" width="868" height="846" alt="18.jpeg" />

<img src="/files/u11571/2.jpeg" width="1071" height="855" alt="2.jpeg" />

<img src="/files/u11571/3.jpeg" width="1014" height="818" alt="3.jpeg" />

<img src="/files/u11571/4.jpeg" width="1119" height="861" alt="4.jpeg" />

<img src="/files/u11571/5.jpeg" width="1128" height="900" alt="5.jpeg" />

<img src="/files/u11571/6.jpeg" width="1102" height="885" alt="6.jpeg" />

<img src="/files/u11571/7.jpeg" width="1124" height="891" alt="7.jpeg" />

<img src="/files/u11571/8.jpeg" width="1131" height="848" alt="8.jpeg" />

<img src="/files/u11571/9.jpeg" width="870" height="1167" alt="9.jpeg" />

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

I am writing after many years so I could not find the original thread. Can you help me with it Sachin?

अशक्य सुंदर आहेत सगळेच अ‍ॅबस्ट्रॅक्ट... ऑसम टेक्स्चर, जबरी स्ट्रोक्स आणि मार्वलस रंगसंगती.. वाह... कसाकाय सुटला हा धागा माझ्या पाहण्यातुन कोण जाणे..

बाकी मुळे लेखात चित्रे न दिसता प्रतिसादात दिसत आहे याची नोंद घ्यावी..
पुढील चित्रांच्या प्रतिक्षेत..

Tina, I am also not sure why it happened. I shall try it again. Thanks for the compliments.

Dr.SheetalAmte, वरील लेखातील मूळ मजकूर मी नवीन धाग्यात टाकून प्रतिसाद तपासला, तर नवीन धागा व्यवस्थित तयार होतोय आणि सर्व चित्रेही व्यवस्थित दिसताहेत. काय झालंय काही कळत नाहीए.

वा! सुंदर आहेत पेंटीग्ज! क्रमांक दिले असते तर नक्की कोणती जास्त आवडली ते सांगता आले असते पटकन.

मूळ धागा संपादन करून चित्रांना क्रमांक देऊन पुन्हा सेव्ह करून पहा. आणि सोबत थोडासा मजकूरही लिहा. मला वाटते मजकूर काहीच नसल्याने असे होत असावे. आपण खालील प्रमाणे करू शकता.

१) अक्रेलीक रंग वापरून काढलेले चित्र.

1.jpeg

२) आमच्या बागेतील फुलांना पाहून सुचलेले चित्र.

10.jpeg