सुई बाई स्पर्शिका

Submitted by कल्पेश. on 14 July, 2018 - 06:26

इना मीना डीका
डाक्टरीन बाई स्पर्शिका
सुईचे भ्या घालवते बर्र का
वाइंच जीटॉक कर गो तीका

मिपा माबोला हिच्या हाका
बापयांनु मह्यासङ्गे बोलू नका
बोलताच पयला डाउट आलो माका
लगट कराया ही मारतेय फेका

धागों उडालो थयसुन शिका
हिच्या दशावताराक फ़सु नका
सुई बाई एकदम डांबिस असा
परतून ईल तर मारा एक ठोसा

― कल्पेश

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान आहे, फक्त काही ठिकाणी बदल पाहिजे!

परतून ईल तर मारा एक ठोसा
परतून ईला तर मारा एक ठोसा

बापयांनु मह्यासङ्गे बोलू नका
बापयांनु माझ्यावांगडा बोलू नका

बोलताच पयला डाउट आलो माका
बोलताच पयलो डाउट इलो माका

लगट कराया ही मारतेय फेका
लगट करुक ही मारताहा फेका