जोडे

Submitted by vasant_20 on 9 July, 2018 - 12:41

एक अशीच कविता

अविरत साथ दिली मजला
पिऊनी कित्येक पावसाळे
नेहमीच माझ्या सोबत होते
माझ्या पायी माझे जोडे

दरवाज्या बाहेर उभे नेहमी
तरी ना कसली तक्रार करती
निमूट माझा भार झेलुनी
बाहेर पडती माझे जोडे

गुपचूप नजर असे तुझ्यावर
पण मोजमाप करती माझे
कौतुक शब्द न बोलती
लांबून पाहुनी माझे जोडे

सोबत होती ठायी ठायी
अगणित खाचा, काटे खाऊनी
माझ्यासाठी झिजले ते
माझ्याहुनी जास्त माझे जोडे

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults