गझल

Submitted by वैवकु रीटर्न्स on 11 June, 2018 - 23:34

तुझ्यामाझ्या उन्हाचा जर असा खालावला पारा
कसा वितळेल हा रस्ता कसा वाहील मग वारा

तुझा खोटेपणा केंव्हातरी पोचेल दुनियेला
तशी जर वेळ आली तर तुला देईन मी थारा

अशी करशील जर संभावना माझ्या प्रवासाची
पुन्हा जाईन माघारी पुन्हा होईन बंजारा

इथे थांबून पडल्याची मला तर काळजी नाही
मला माहीत आहे की पुढे नेईल नेणारा

नको बोलावणे धाडूस आषाढात यंदाच्या
पहा शब्दांमुळे माझ्या तुझा पेटेल गाभारा

~वैवकु

Group content visibility: 
Use group defaults