उन्हाचा गाव

Submitted by राजेश्री on 12 May, 2018 - 11:25

उन्हाचा गाव

राहिले दूर किती
गाव उन्हाचे माझे
घर बांधुया उन्हात
जगावेगळे हट्ट माझे
मृगजळाच्या खाणाखुणा
ऊनपावलांचे ठसे
घर उन्हातील शोधण्या
साद घाली एक पक्षी
गुलमोहरांची आरास
बहाव्याच्या मुंडावळ्या
माझ्या उन्हाच्या घराचा
गाजावाजा ग येगळा
ऊन आहे सर्वव्यापी
जसे आहेत माझे बाबा
पावसाला बरसण्या
आहे वळचणीची बाधा
उन्ह येते सामोरे
जशी सामोरी येते आई
सावलीला कुणी सांगा
तिला लपण्याचीच की घाई
येते उन्ह शोधत
जसे शोधते माझी ताई
पावसाला विचारा जाऊन
तुला पळण्याचीच का रे घाई
उन्ह लागते पाटी
जसा पाटी लागे भाऊ
वाऱ्याला जाब विचारा
तुला पुढे पळण्याची
का रे घाई
उन्ह घेते मिठीत
जसा सखा धरी उराशी
चंद्राला कुणी सांगा
तुझा दुरावा मखलाशी
उन्हाच्या झळा
घेती अलाबला माझी
मिरविते गालावरी
मी उन्हाची सोनेरी नक्षी...

राजश्री शिवाजीराव जाधव-पाटील
१२/०५/२०१८

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users