--खूप आहे--

Submitted by Nilesh Patil on 23 April, 2018 - 08:21

--खूप आहे--

अंतरीच्या मनाला भाव खूप आहे,
माझिया प्रेमाला नाव खूप आहे..।

कधीतरी यावे ओठांवर ते गीत,
माझिया मनावर घाव खूप आहे..।

भरकटले ते सारे आसवांचे मेघ,
वळणावर लागले मज गाव खूप आहे..।

विस्तवातील ठिणग्या जाळ धरु लागल्या,
ह्रदय जाळणारे ते आव खूप आहे..।

गेले आकाशी सारे,स्वच्छंदी अशी पाखरे,
भूईवर राहिले ओरडणारे काव खूप आहे..।

प्राण सोडूनि गेले,भाव भक्ष झाले,
नाठाळ लांडग्यांनी मारले ताव खूप आहे..।

--निलेश पाटील--
--पारोळा,जि-जळगाव--
--मो-९५०३३७४८३३--

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users