--गजल--

Submitted by Nilesh Patil on 21 April, 2018 - 09:17

--गजल--

शब्द गजल निःशब्द गजल,
हीच माझी मित गजल..।

या मनाची अशांत भावना,
तीच माझी प्रित गजल..।

उनाड होती मनी रुजलेली,
अशी ही माझी गीत गजल..।

अंगार झाली तप्ततारीका,
उगाच शिवली चित गजल..।

उजाड वनी ही सहज शिरली,
बहार झाली रीत गजल..।

प्रित गजल,मित गजल,
ह्रदयी पसरली गीत गजल..।

--निलेश पाटील,--
--पारोळा,जि-जळगाव--
--मो-९५०३३७४८३३--

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults