आई

Submitted by वृन्दा१ on 20 April, 2018 - 15:14

आमच्या लहानपणच्या खोड्या
तुझ्या डोळ्यांत हसल्या कितीदा
माझ्या हरवलेल्या बाहुल्या
तुझ्या कौतुकात सापडल्या कितीदा
तगमग तगमग होते जीवाची
मग धावत येतात तुझे भास
अवघ्या अस्तिवालाच लागते गं मग
तुझ्या भासांचीच वेडी आस

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults