मराठी साहित्यातील वाड्ःमयचौर्य (plagiarism) ह्या समस्येवर आपण काही उपाय करू शकतो का? कोणते उपाय असावेत?

Submitted by किल्ली on 17 April, 2018 - 02:36

वाड्ःमयचौर्य हा हल्ली कळीचा मुद्दा झाला आहे.इंग्लिश भाषेत ही चोरी पकडण्यासाठी मुबलक साधने उपलब्ध आहेत. त्यांना plagiarism detection software असे म्हणतात. ही साधने संपूर्ण आंतरजालावरील माहिती बरॊबर तुमच्या लिखाणाची तुलना करून लिखाणामध्ये unique contents चं प्रमाण टक्केवारीमध्ये किती आहे ते सांगतात.अधिक माहितीसाठी ह्या संकेतस्थळाला भेट द्या:
http://www.plagiarism.org/article/what-is-plagiarism

अशी plagarism detection tools देवनागरीसाठी उपलब्ध आहेत का? कुणाला काही माहिती असेल तर सांगावे.
उपलब्ध नसतील तर आपण develop करू शकतो. programmer माबोकर कृपया ह्यावर मदत करा. अस्मादिक स्वतः NLP आणि machine learning जाणतात. त्यामुळे ह्या बाजुने प्रयत्न करता येईल.
admin तुम्हीही मार्गदर्शन करा.

ही साहित्यचोरी कशी पकडावी आणि त्यावर उपाय काय ह्यावर चर्चा करण्यासाठी आणि मत मांडण्यासाठी हा धागा काढत आहे.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults

Pages