वाड्ःमयचौर्य

मराठी साहित्यातील वाड्ःमयचौर्य (plagiarism) ह्या समस्येवर आपण काही उपाय करू शकतो का? कोणते उपाय असावेत?

Submitted by किल्ली on 17 April, 2018 - 02:36

वाड्ःमयचौर्य हा हल्ली कळीचा मुद्दा झाला आहे.इंग्लिश भाषेत ही चोरी पकडण्यासाठी मुबलक साधने उपलब्ध आहेत. त्यांना plagiarism detection software असे म्हणतात. ही साधने संपूर्ण आंतरजालावरील माहिती बरॊबर तुमच्या लिखाणाची तुलना करून लिखाणामध्ये unique contents चं प्रमाण टक्केवारीमध्ये किती आहे ते सांगतात.अधिक माहितीसाठी ह्या संकेतस्थळाला भेट द्या:
http://www.plagiarism.org/article/what-is-plagiarism

Subscribe to RSS - वाड्ःमयचौर्य