मराठी भाषा दिन २०१८ - खेळ - अर्थ माझा वेगळा

Submitted by मभा दिन संयोजक on 26 February, 2018 - 22:58

अर्थ माझा वेगळा

नदी वाहताना जशी वेगवेगळी वळणे घेते, तशी मराठी भाषा वेगवेगळ्या भागात नवी लय धारण करते.उच्चार व शब्दांच्या अनेक गंमती जंमती सहज दिसून येतात. एकचं शब्द पण वाक्यागणिक अर्थ बदलू शकतो.

जसे,
१. तेथे कर माझे जुळती !
२. करावे तसे भरावे.

तर मंडळी, खेळ अगदी सोपा आहे. तुम्हाला प्रतिसादात असेच शब्द असलेली वाक्यं लिहायची आहेत ज्या शब्दांचे एकापेक्षा जास्त अर्थ होतात. निवडलेला शब्द हा नाम, विशेषण, क्रियापद, क्रियाविशेषण इ. कोणत्याही रूपात चालू शकेल.

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

लाल माठ पालेभाजी छान ताजी मिळाली, नुकतीच काढून ओट्यावरच्या लाल माठाशेजारी ठेवली. आता कांदा परतून भाजी करेन. करणारीला माठ समजू नका हा Wink .

लहान मुलं पालक खायलाच तयार नसतात, त्यासाठी त्यांच्या पालकांनी पालकाचे चविष्ट प्रकार करावेत पण ते फार तेलकट नसावेत.

सिम्बा - ते "पाणिग्रहण" हवे पहिल्या उल्लेखात Happy

"हलवा" वाले वाक्य मस्त!

हे माझे नाही - बहुधा पुलंच्या कोणत्यातरी पुस्तकात आहे:
आमचा गुरू असा पाजी
आमचा गुरू असा पाजी
पाजि ज्ञानामृत सर्वांना

फारेंड, थँक्स
मला जरा संशय होता त्या बद्दल, पण आता एडिट नाही करता येणार.

अमित, चीर म्हणजे वस्त्र (चीर का चिर माहीत नाही हा)

चीर म्हणजे वस्त्र >> ओह हा अर्थ माहीत नव्हती. चीर म्हणजे भेग किंवा चिरणे चे एक रूप, आणि चिर म्हणजे स्थायी/अनंतकाळ राहणारे ("चिरायु") हेच फक्त अर्थ माहीत होते.

ह्यात एक अर्थ म्हणजे पैसे आणि एक म्हणजे मीनींग असे आहे ना ?>>>>>>>>>>प्राजक्ता बरोबर.

रुषाली सुंदर कर्णफ़ुले घालून , कर्णाला दाखवू लागली.

तेलावर कांदा परता आणि परातीत काढून घ्या.
परकीय आक्रमण परतवून लावण्यास सज्ज व्हा.
आयकर विभागाकडून आलेला परतावा परत एकदा तपासा.

चहात घालायला हवे म्हणून घोकूनही बाजारातून येताना आले आणायचे राहून गेले, सुदैवाने सासरेबुवा न सांगताच आले घेऊन आले.

शेंडी वाल्या भटजींनी, नारळ सोलून, नारळाच्या शेंडीस धरून फरशीवर आपटला तो इतक्या जोरात की त्याचे दोन तुकडे होऊन, एक तुकडा पार शेजारच्या झाडाच्या शेंड्यापर्यंत गेला.

जोशी काकूंनी वाहतूकिचा नियम तोडला आणि त्या पळून जाऊ लागल्या तश्या महिला हवालदाराने त्यांचा पाठलाग करून त्यांच्या दंडाला पकडून चौकित आणले आणि त्यांच्याकडून दंड वसूल केला.

कृष्णा नदिच्या काठी आमच्या काकांनी वांग्यांची लागवड केली होती. पण त्याची नासधूस करायला नेहमी गुरे येत
त्यांना काका काठीने मारत.

तुझ्या पगाराला दोन ने भाग. मग त्यातला एक भाग मला दे आणि मग उरलेल्या भागात घराचा खर्च भागतो का बघ.

ओहह.. चिरगुट मधलं फक्त चिर म्हणजे वस्त्र माहीत न्हवतं. मग गुट म्हणजे फाटके किंवा तत्सम काही अर्थ आहे का?
चिर ( विथ र्हस्व चि) असावं.

सुरेखाने नविन पातळ नेसण्याच्या नादात आमटीत जास्तीचे पाणी घातल्याने ती जरा जास्तच पातळ झाली.

Pages