आता बोथट झालो आहे!

Submitted by चैतन्य दीक्षित on 8 February, 2018 - 12:01

आता बोथट झालो आहे
पुरता मी नट झालो आहे !

फिरतो माझ्या मागे मागे
मी मी-लंपट झालो आहे.

मारुन डोळा खरे बोलतो
इतका चावट झालो आहे.

सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्
थोडा उद्धट झालो आहे

मार्ग तुझा अनुसरला, आता
मीही अनवट झालो आहे

प्रत्येकाच्या मनाजोगता
हसरा शेवट झालो आहे

~चैतन्य दीक्षित

Group content visibility: 
Use group defaults

सुरेख!
>>>प्रत्येकाच्या मनाजोगता
हसरा शेवट झालो आहे>>>मस्तं!