आज होउन च जाऊ दे ..!

Submitted by satish_choudhari on 27 October, 2017 - 10:33

आज होऊन च जाऊ दे ...

आज होऊन च जाऊ दे
नको अडऊ आज स्वतःला
सांग तुझ मन काय म्हणते
का तू गमावलं स्वतःला ...

उलटुन बघ ते आयुष्याच पान
जे मिटलं आहे तुझ्याचमुळे
पण शब्द अजूनही असतील तिथे
बघ त्यांचा अर्थ कळतो का तुला..

अश्याच एका वळणावरती आपण
भेटलो होतो फुलांच्या संगतीला
निर्माल्य झालीत ती तुझ्यासाठी
न गंध त्यांचा आजही छेळतो तुला

बघ फाटलेल्या डोळयांनी आज
चांदण खुप आहे तुझ्या भोवताली
पण तुझा चंद्र तू का गमावला
विचारून बघ तूच प्रश्न स्वताला

आज होऊन च जाऊ दे
नको अडऊ आज स्वतःला
सांग तुझ मन काय म्हणते
का तु गमावलं स्वतःला ...

- सतीश चौधरी

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults