सुख

Submitted by दिपक. on 12 September, 2017 - 00:53

वेडं होऊन मी खूप
मिळवलं आहे
दुःखाच्या समुद्रात
स्वतःला घडवलं आहे

सुखाचा आता
मोह वाटत नाही
निराश होण्याची
गरज भासत नाही

दुःख आता
शोधून मिळत नाही
अन्
सुख माझी
पाठ सोडत नाही

(माझा हा पहिलाच प्रयत्न..
काही चुकलं तर सांभाळून घ्या..)

Group content visibility: 
Use group defaults

व्वा! छान जमलाय पहीलाच प्रयत्न! सोप्या शब्दांत सुंदर मांडलं.
पुलेशु. Happy

एक बदल सुचवावासा वाटतो,
'वेडे' ऐवजी 'वेडं' करावं म्हणजे वाचताना लय सापडेल.

(माझा हा पहिलाच प्रयत्न..
काही चुकलं तर सांभाळून घ्या..) हे वेडं होऊन मी खूप
मिळवलं आहे असे वाटते आहे... छान लिहलय की...