सुटला प्रेमाचा वारा

Submitted by र।हुल on 11 September, 2017 - 13:20

दिसली ती गोरी दारा
पटक्यानी डोळा मारा

जानेवारी संप्ला नी
सुटला प्रेमाचा वारा

भेटत नाही ती आता
तीच्या बापाला मारा

सुख तीचे त्याच्यासंगे
'लव'वाला दावा हारा

पळताती गोर्या पोरी
राहूल्या मागे बारा

―₹!हुल /११.९.१७

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users