रंगरंगोटी - रूशील गाडेकर ( वय ४ वर्षे ८ महिने)

Submitted by आसा. on 4 September, 2017 - 04:42

खुप पेशन्सने एकाच बैठकीत रंगवलेले आहे, तरी कंटाळा आल्यामुळे जमीन आणि आकाश रंगवलेले नाही.

RUSHIL.jpg

Group content visibility: 
Use group defaults

छान रंगवलंय.
आबासाहेब चित्र वरती पोस्ट मध्येच टाका बरं पडेल ते सगळ्यांना Happy

धन्यवाद मेघा.
बघते आता..
सुट्टीवर असल्याने काहिच चेच्क केलं नव्हतं