बगळ्यांची माळ फुले..

Submitted by मॅगी on 6 August, 2017 - 00:52

2017-08-05-22-15-39-161-600x400.jpg

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

खूप सुंदर. Happy
तुझ्या चित्रांमधलं शेडिंग मला फार फार आवडतं.

Mast!

सुंदर

बगळयांची माळफुले अजुनही अंबरात...
आणि त्यांना चित्रबद्ध करण्याची जादु तुझ्यात..

आवडेश...हलक्या हाताने रंग दिलेली चित्रे नेहमीच भावतात..

वरती एकेरी उल्लेख केल्याबद्दल क्षमा असावी..तेच रायमिंग जुळत होतं..म्हणून टाकलं..