आद्याक्षरांवरुन गाणे ओळखा - ४

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 24 May, 2017 - 04:49

या पूर्वीचा धागा - आद्यक्षरांवरुन गाणे ओळखा -३ : http://www.maayboli.com/node/62235

हा एक खेळ आहे, मराठी अथवा हिंदी गाणे ओळखण्याचा.

नियमः
१. ज्या ओळींवरुन गाणे ओळखले जाते त्या पहिल्या दोन (किंवा जास्त) ओळी आद्याक्षरांच्या रुपात द्यायच्या.
पण आद्याक्षरे देताना, मूळ अक्षरे (काना / मात्रा / वेलांटी, उकार वगैरे काढुन) द्यावीत. अन्यथा बरीच गाणी ही काना मात्रां संकट दिली की लगेच ओळखु येतात.
उदा. 'लेक लाडकी मी या घरची, होणार सून मी त्या घरची ' हे ओळखण्यासाठी द्यायचे असेल तर
ल ल म य घ
ह स म त घ

अशी आद्याक्षरे द्यावीत. (ले ला मी या घ, हो सू मी त्या घ असे दिले तर लगेच ओळखु येईल.).

आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ अशी शब्दाची सुरवात असेल तर आद्याक्षर 'अ' असे दिले जाईल याचे सोडवणार्‍यांनी ध्यान ठेवावे.

२. पण पहिल्या दोन ओळी म्हणजे ज्या ओळींवरुन ते गाणे ओळखले जाते त्या ओळी. जसे की "हमदम मेरे खेल ना जानो", या गाण्याची सुरवात "दूर बहोत मत दूर जाईये" अशी असली तरी गाणे "हमदम मेरे खेल ना जानो" या ओळींपासूनच ओळखले जाते. म्हणुन इथुन सुरु होणार्‍या दोन ओळी द्याव्यात.

३. जोडाक्षराने शब्दाची सुरवात होत असेल तर ते टाइप करताना आधी कुठले अक्षर टाइप करतो ते आद्याक्षर म्हणुन द्यावे. उदा. त्या साठी त, क्रि साठी क, ज्व साठी ज इत्यादि.

४. आद्याक्षरे देताना, ओळखावयाचे गाणे मराठी आहे की हिंदी हे त्याच पोस्ट मध्ये द्यावे. तसेच गाणे किती जुने किती नवे हे कळण्यास ते कुठल्या दशकातील आहे हे सुद्धा त्याच पोस्ट मध्ये द्यावे.

५. सुटत नसेल, अथवा विनंती केल्यास पुढिल खुणा आपापल्या खुबीने द्याव्यात. जसे की" प्रेमावरील प्रसिद्ध द्वंद्वगीत आहे" किंवा कसे, किंवा गायक / गायिका कोण / संगीतकार कोण, किंवा काना मात्रांसकट आद्याक्षरे द्यावीत, किंवा आणखी काही.

६. ज्या व्यक्तीने गाणे ओळखले त्या व्यक्तीने पुढील कोडे द्यावेच. काही कारणांमुळे हे शक्य नसेल तर तसे सांगुन पास करावे म्हणजे इतर कोणीही पुढील कोडे देईल. पण शक्यतोवर ज्या व्यक्तीने ओळखले तिनेच द्यावे अशी अपेक्षा आहे.

७. कृपया कोडे देताना, मागिल कोड्याच्या क्रंमाक पाहुन, पुढिल क्रमांक द्यावा.

८: हिंदीत विभक्ती ही मूळ शब्दाला न जोडता वेगळी लिहिली जाते. जसे की तुमको नव्हे, तुम को, उनसे नव्हे, उन से, इत्यादि. तेव्हा हिंदी गाण्याची आद्याक्षरे देताना विभक्ती सुद्धा एक वेगळे आद्याक्षर म्हणुन द्यावे.

कृपया सर्वश्रृत गाण्यांचीच कोडी द्यावी.

चला तर मग ..........

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

चला मी कोडे देते Happy
एकद्दम सोप्पे Happy

कोडे क्रमांक : १०७९ , मराठी
प च प व,
स स त ग...
प च प व...

१०७९:
पाऊले चालती पंढरीची वाट
सुखी संसाराची सोडुनिया गाठ
पाऊले चालती पंढरीची वाट

Happy मस्तच!
क्रुश्नाजी लास्टताईम पण तुम्हीच आधी ओळखलं होतं Happy ...
पण इश्शताईंनी पुर्ण लिहिलय Happy

१०८०
मराठी

र त क य अ न
र त द द ह ह न

१०८० : कृष्णांनी दिलेले:
रे तुझ्यावाचून काही येथले अडणार नाही
रे तुझ्यावाचून दुनिया दीन ही होणार नाही

अरे व्वा! Happy
आता हिन्दी दया हं तुम्ही ..

ते अक्षयकुमार सोडवतील ...मी कित्ती हुश्शार आहे माहितिये ना मराठी गाणी सोडवायला...क्ल्यु दिला तरी लवकर कळत नाही Sad

काय चाललय Uhoh रिया अहो तुमच कोडे सोडवल नाही...लगेच का देताय दुसर??? साल पण द्यायच असत..
क्ल्यु द्या त्यआसाठी ...
उत्तर देणारा कोडे देतो.. Happy

ओह असं असतं होय... मग करते एडिट मी

तूम्ही हिंदी मागितलं म्हणुन मी हिंदी दिलं

हा नवा नियम कधी पासून सुरू झाला पण Uhoh

१९८२ साठी क्ल्यु:
१. नायिका: दक्षिणेकडील, हिंदीत नाही जम बसवता आला.
२. नायक: बाप से बेटा सवाई नाहिये मुळी असंच वाटतंय सध्यातरी
३. गायक : माझा फेवरेट, controversy वाला Happy

हा नवा नियम कधी पासून सुरू झाला पण Uhoh>>>

अहो हा नियम पुर्वी पासुनच आहे!
एक कोडे आपण सोडवायचे आणि मग पुढचे द्यायचे! Happy

कुठला नियम???
इश्शताईंनी कोड्याच उत्तर दिल होतं म्हनून त्यांनी नेक्स्ट कोडे दिले... मी त्यांना बोलले की हिन्दि द्या...कारण माझ म. गान्याच नॉलेज माहितिये त्यांना Lol

ऐ चाँद तेरे चाँदनी की कसम,
मेरे पास भी एक चाँद है
तुझ में तो फिर भी दाग है,
मेरा चाँद तो बेदाग है

मुव्ही : तेरा जादू चल गया
अभिशेक , किर्ती रेड्डी.
गायक :सोनू निगम Happy ,अलका याग्निक

ऐ चाँद तेरे चाँदनी की कसम,
मेरे पास भी एक चाँद है ,
तुझ में तो फिर भी दाग है,
मेरा चाँद तो बेदाग है ,
तेरी दूरियोंकी कसम मेरा चाँद मेरे पास है किरणों से ...

Pages