कसे या मनाला कसे जोजवावे!

Submitted by सत्यजित... on 11 May, 2017 - 18:37

कसे या मनाला कसे जोजवावे?
जरा दुःखही शांत व्हावे,निजावे!

कुठे भागते आपलेही खरेतर?
सुखांनी सुखांना कितीदा गुणावे!

कधी ओल जाते कधी ऊल जाते
कळेना कसे या मनाला चिणावे!

किनारा कधी सांगतो का कुणाला?
किती सागराने दिले हेलकावे!

तिचे ओठ देतील तपशील नंतर
मुक्याने तिने जर तुला बोलवावे!

विसरणे तसे फार असतेच अवघड
उगां एकमेकां कधी गुणगुणावे!
(असे या मनाला,असे जोजवावे!)

—सत्यजित

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मेघाजी,प्रमोदजी,पंडितजी मनापासुन धन्यवाद!

प्रमोदजी,'चिणावे' हे '(भिंतीत) लिंपावे' अश्या अर्थाने आहे!