रंग नवा...

Submitted by दिपक ०५ on 28 April, 2017 - 12:55

रंग नवा स्पर्शाचा, रंग तुझ्या सूगंधाचा..

स्वप्न नवे पाहन्याचा, रंग तुझ्या स्मित हास्याचा..

धूंद तुझ्या प्रेमाची, बरसते वर्षा होऊनी..

चिंब होते मन माझे, भिजूनी तुझ्या रंगात..

रंग नवा आनंदाचा, रंग तूझ्या सहवासाचा..

मोहून जाई मन माझे, पाहता तूला सामिप येता..

कळे ना काही, बावऱ्या मनाला..

देशिल का गं? प्रेम थोड, माझ्या या वेडया जिवाला.....

.

https://manmajhesairat.wordpress.com/

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users