या कातरवेळी, पाहिजेस तू जवळी

Submitted by आनन्दिनी on 21 March, 2017 - 03:08

माझ्याकडून कथा चुकून पुन्हा पोस्ट झाली. आता ही काढून कशी टाकायची कोणी कृपया सांगेल का?

Group content visibility: 
Use group defaults