तुझी भाग्यरेषा तिथे भंगली...

Submitted by बाळ पाटील on 11 January, 2017 - 05:31

तुझी भाग्यरेखा तिथे भंगली
तुझी नीतिमत्ताा जिथे खंगली

बलात्कार झाला पुन्हा एकदा
तशी एक चर्चा पुन्हा रंगली

जिथे राहती या जगी कबुतरे
तिथे जाहल्या नेमक्या दंगली

जरी रूप घडले तिचे साजरे
शिला एक भोळी तिथे भंगली

स्मशानी जरी शांतता हे खरे
कुणी बांधली का तिथे बंगली

असा रे कसा तू इथे पोसला
विना शेपटीचा तरी जंगली
_बाळ पाटील

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

जरी रूप घडले तिचे साजरे
शिला एक भोळी तिथे भंगली

स्मशानी जरी शांतता हे खरे
कुणी बांधली का तिथे बंगली

असा रे कसा तू इथे पोसला
विना शेपटीचा तरी जंगली>>>>>अप्रतिम !!!