प्रेम

Submitted by RAM NAKHATE on 2 January, 2017 - 06:00

प्रेम
~~~~~~~~~~~~~~
तु दुर आसुनही
आठवन तुझी येते मला...
तुझ प्रेम नसतानाही
तुझ्याविना करमेना मला....
काय पाहील तुझ्यात मी
ओड कसली वेड्या मनाला....
तु माझी नाही तरीही
हे बोल कसले सुचती मला....
बोलतेस तु गोड फार
कळत नाहीत शब्द मला....
शब्दांची ही जोड कसली
यालाच म्हणतात का....
प्रेम नसताना
करासची असती मैत्री....
मित्र झालो तुझा मी
प्रेमातली ही हार कसली....
हे खरे असेल
म्हणायचो मी जणांना....
बाटुकलीच्या खेळामधली
एक राजा आणिक राणी....
अर्धावरती डाव मोडला
राहीली एक कहाणी....
- राम नखाते

प्रांत/गाव: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

.....