मदत हवी आहे - फिटनेस बॅन्ड कोणता घ्यावा.

Submitted by saare_ga_ma_pa on 10 November, 2016 - 07:44

मला हाताच्या मनगटाला बांधायचा, ₹२५०० किंमतीपर्यंत मिळणारा फिटनेस् बँड विकत घ्यायचा आहे.

असा बँड वापरत असणाऱ्या मायबोलीकरांनी, नवीन फिटनेस् बँड विकत घेताना कोणकोणती काळजी घ्यावी? यासंबंधी कृपया मार्गदर्शन करावे.

धन्यवाद.

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

घाग्याच्या नावात! >>>>>

धाग्याच्या नावात

हे कॉपीपेस्ट करा बरं तुमच्या प्रतिसादात!

@ सोनु...

बरे झाले तुम्ही लायटली घेतलेत.. नाहीतर त्यावरुन वाद होतील काय असे वाटले पण तोपर्यंत प्रतीसाद दिला होता

@ saare_ga_ma_pa >>>>

ईकडे सगळे सध्या नोटा बदलण्यात किंवा त्यावर चर्चा करण्यात व्यस्त आहेत म्हणुन कदाचीत कोणी काही सुचविले नसेल

खरच घेतलात का बँन्ड..... हो तर कोणता ते सांगा कदाचित दुसर्या कुणाला ही माहिती ऊपयोगी पडेल

मला हाताच्या मनगटाला बांधायचा, ₹२५०० किंमतीपर्यंत मिळणारा फिटनेस् बँड विकत घ्यायचा आहे.

असा बँड वापरत असणाऱ्या मायबोलीकरांनी, नवीन फिटनेस् बँड विकत घेताना कोणकोणती काळजी घ्यावी? यासंबंधी कृपया मार्गदर्शन करावे.

धन्यवाद.

हे कॉपीपेस्ट करा बरं तुमच्या धाग्यात!

Happy

@ @ सोनु
हे कॉपीपेस्ट केले.

@ मी मानिनी
आजून घेतला नही.. मायबोली चे २- ३ धागे मिळाले जिथे ह्या बद्दल महिती आहे.
मला एक बरा वाटला आहे तो हा http://www.mi.com/in/miband2/