तडका - राजकीय संसार

Submitted by vishal maske on 20 October, 2016 - 22:31

राजकीय संसार

कुणी सुसाट जातील
कुणाला अडवले जातील
नव्यासह जुने पॅटर्नही
नव्याने लढवले जातील

मैत्रीचं नातं सांगत सांगत
हातात हात घेतील का,..?
तुटलेले राजकीय संसार
पुन्हा एकत्र येतील का,..?

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users