तडका - संधी

Submitted by vishal maske on 15 October, 2016 - 21:57

संधी

संधी नसताना
न खचावं मनं
असलेल्या संधीचं
करावं सोनं

संधी नाहित म्हणून
ना आशा हराव्यात
संधी येत नसतात
त्या निर्माण कराव्यात

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users